Hlavná stránkaErby ďalších cirkevných inštitúcií – Františkánsky konvent Bratislava

PEČIATKA FRANTIŠKÁNSKEHO KONVENTU ZASVÄTENIA PÁNA V BRATISLAVE (2018)

Františkánsky konvent Bratislava
   
© Miroslav Glejtek, 2009 – 2022