Hlavná stránka – Heraldický konzultor

HERALDICKÝ KONZULTOR

MENOVACÍ DEKRÉT ZA HERALDICKÉHO KONZULTORA KONFERENCIE BISKUPOV SLOVENSKA

PEČIATKA HERALDICKÉHO KONZULTORA

SMERNICE A ŠTATÚT

ŽIADOSŤ O REGISTRÁCIU ERBU

Žiadosť o zapísanie erbu cirkevnej inštitúcie do Heraldického registra Slovenskej republiky
Žiadosť o zapísanie erbu klerika do Heraldického registra Slovenskej republiky
© Miroslav Glejtek, 2009 – 2021